A Revision of Hoyas in Australia

Svenska | Engelska

Författare: K.D. Hill
ISBN: 0312-9764
Utgivningsår: 1986
Bokförlag:

Kompendium i ringpärm av artikel som från början publicerades i TELEOPEA 3(1) s.241-255 den 27 augusti 1986.

Artikeln behandlar bl.a arten Hoya australis, dess spridningsområde och hur man känner igen den. även sektionen Physostelma beskrivs och man tar också upp en rad andra sektioner. Intressant artikel för den som är intresserad av mer vetenskapliga skrifter.


Inköpsställe:
Rainbow Gardens Bookshop
 Klicka för förstoring