The World of Hoyas, a Book of Pictures

Svenska | Engelska

Författare: Dale Kloppenburg with Anne Wayman
ISBN: 0-9630489-4-5
Utgivningsår: 2007
Bokförlag: Orca Publishing Co.

Jag hade hört en del negativ kritik från de få som över huvud taget sett boken, men bestämde mig för att köpa den ändå. När jag först fick boken i min hand blev jag glatt överraskad. Omslaget var mycket vackert utformat med skarpa och dekorativa bilder. Där slutade tyvärr glädjen.

Innehållet är under all kritik. Flertalet arter som beskrivs har antingen fel namn eller också är namnen felstavade. Bilderna är suddiga eller utdragna så proportionerna är helt fel. Dessutom är plantorna som ska illustrera arterna tämligen fula och inget som inbjuder till att samla på hoyor eller införskaffa just den arten.

För den som samlar på hoyaböcker kan den ändå vara av värde att äga. Den pryder bokhyllan och är ändock ett stycke historia i hoyasammanhang.


Inköpsställe:
Rainbow Gardens Bookshop
 Klicka för förstoring