Variationer på Hoya wightii

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | sök
 Hoya wightii subsp.  palniensis   Hoya wightii subsp. palniensis

Precis som arttypen härstammar även Hoya wightii su...

 Hoya wightii (subsp.  wightii?)   Hoya wightii (subsp. wightii?)

När Hoya wightii först publicerades kände man bara...