Variationer på Hoya tomataensis

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | sök
 Hoya tomataensis      Hoya tomataensis

Arttypen, dvs den klon som publiceringen avsåg och avbildad...

 Hoya tomataensis      Hoya tomataensis

Köpt som Hoya sp. Sulawesi IPPS 8845 men identifiera...