Eriostemma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | sök

Arter inom sektionen Eriostemma

Hoya affinis
Hoya ariadna
Hoya ciliata
Hoya coronaria
Hoya gigas
Hoya guppyi
Hoya hollrungii
Hoya lauterbachii
Hoya lutea
Hoya madulidii (syn. Hoya ciliata?)
Hoya noeguinensis
Hoya peekelii
Hoya pulgarensis
Hoya purpurea
Hoya sussuela
Hoya velutina
Hoya 'Black Star'
Hoya 'Girlie'
Hoya 'Gold Star'
Hoya 'Isabella'
Hoya 'Margaret'
Hoya 'Monette'
Hoya 'Optimistic'


Referenser
Kloppenburg Hoya sections, a complete study
Kloppenburg, Passport to Genus Eriostemma
 Klicka för förstoring