Bailey, Frederick Manson (1827-1915)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | sök
Frederick Bailey föddes i London 1827 som den andra sonen in syskonskaran. Hans far, John Bailey, var trädgårdsarbetare och utvandrade med sin familj till Australien 1838 när näst äldste sonen var 11 år.

Strax efter att familjen emigrerat utsågs John Bailey till kolonialbotaniker och ombads starta en botanisk trädgård. Han behöll arbetet som botaniker fram till 1841. När han sedemera drog sig tillbaka startade han en plantskola där han assisterades av sonen, Frederick.

Frederick gick i skolan under tiden i Storbritannien men var till största delen självlärd. 1858 reste han till Nya Zealand. När han återvände 1861 startade han en fröfirma vilken han drev i ett antal år. Han insamlade också växter runt om i Queensland och publicerade artiklar.

Under åren 1880-82 arbetade han som Intendent på Museum of Queensland. Redan 1881 utsågs han till kolonialbotaniker. Frederick Bailey var hängiven sitt arbete och utförde det oavlönad under depressionen under slutet av 1800-talet och han behöll tjänsten till sin död 1915.


Publicerade arter:

Hoya dimorpha
Hoya keysii
Hoya lamingtoniae
Hoya macgillivrayi
Hoya sana


Referenser
Australian Dictionary of Biography
Wikipedia
(IPNI) International Plant Name Index
 Förstoring