Lindley, John (1799-1865)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | sök
John Lindley föddes i Catton nära Norwich i Storbritannien. Hans far, George Lindle bedrev trädgårdshandel och skrev bla A Guide to the Orchard and Kitchen Garden.

Redan 1819 fick Lindley sin första artikel publicerad, Analyse du fruit vilket var en översättning av en artikel skriven av L.C.M Richard. 1920 kom hans första egna original, Monographia Rosarum, vilken innehöll beskrivningar av nya arter med tillhörande illustrationer han själv åstadkommit. 1821 publicerades bl.a Monographia Digitalum och senare samma år begav han sig till London där han anställts av John Loudon för att skriva delar av Encyclopaedia of Plants.

1829 erhöll han ordförandeposten för botaniken på University College of London, en post han innehade till 1860. Han undervisade också i botanik på The Royal Institution samt på den botaniska trädgården i Chelsea.

Under sin livstid skrev han ett otal artiklar och var en viktig bidragare till the Botanical Register. 1841 grundade han the Gardener's Chronicle tillsammans med Joseph Paxton, Charles Wentworth Dilke och William Bradbury och var även ansvarig utgivare den första tiden. Den bestod som enskild tidskrift i 150 år och är numera en del av Horticultural Week.Referenser
Wikipedia
 Förstoring