Variations in Hoya kerrii

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w aff cv sp | search
 Hoya kerrii      Hoya kerrii

Also called "The Sweet heart Hoya" or " TheValentine Hoya"....

 Hoya kerrii     (variegata) Hoya kerrii (variegata)

Variegated form of the type species Hoya kerrii....

 Hoya kerrii     (Reverse) Hoya kerrii (Reverse)

Variegated form of Hoya kerrii. Often sold as Hoya...